ประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ)

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 จัดโดยจังหวัดพะเยาร่วมกับวัดศรีโคมคำ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์มหาราช และนำนิสิตและบุคลากร จำนวน 30 คน เข้าร่วมขบวนเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์จากหอวัฒนธรรมนิทัศน์มายังพระวิหารพระเจ้าตนหลวง นำโดย ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเทศน์มหาชาตินที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chaturong.ch วันที่: 20 Dec 2016 11:04

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690

แก้ไขเว็บนี้

Facebook