การประชุมสัมมนา ล้านนาคดีศึกษา ล้านนากับเพื่อนบ้าน

วันที่ 9 กันยายน 2559 บุคลากรโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้มีการเสวนาร่วมระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิลุ่มน้ำโขง อาทิ มหาวิทยาลัยสุพานุวง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หอสมุดแห่งชาติลาว พุทธสมาคมแห่งมณฑลยูนนาน (เชียงรุ่ง สิบสองปันนา) และสถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และมีการเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการล้า


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chaturong.ch วันที่: 26 Dec 2016 11:19

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690

แก้ไขเว็บนี้

Facebook